Connect with us:

ทำไมต้องมีการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้น มีเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับท่าน สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อๆไป เนื่องจากระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ ในการเข้ามาในเวปไซต์ครั้งต่อไป เพียงท่านทำการ Log in เข้่าสู่ระบบ ก็จะสามารถสั่งซื้อของได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

2. การลงทะเบี่ยนของลูกค้านั้นระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ทำให้ทาง Beautysystem.com สามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อลูกค้า และส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ โปรโมชั่นที่น่าสนใจได้โดยตรง